Categorieën
Blog

Nieuws voor 2021

Feestdagen en minimumloon 2021

Hieronder tref je een overzicht aan voor 2021 van de wettelijke feestdagen en ook de wijzigingen voor het minimumloon per 1 januari 2021.

Feestdagen

Heb je of volg je  een collectieve arbeid overeenkomst (cao) (bijvoorbeeld als deze algemeen verbindend is verklaard voor jouw branche), dan moet je personeel vrij geven op de feestdagen die in de cao staan.

Meestal gaat het om de wettelijke feestdagen zoals hieronder weergegeven. Als er geen cao voor jouw branche van kracht is, ben je niet verplicht om je werknemers vrij te geven op deze feestdagen. Je kunt dan zelf in de individuele arbeidsovereenkomst vastleggen op welke feestdagen je werknemer vrij is.

Overzicht wettelijke feestdagen 2021
Feestdag Dag Datum
Nieuwjaarsdag vrijdag 1 januari 2021
Goede vrijdag (niet per se vrije dag) Vrijdag 2 april
Eerste paasdag Zondag 4 april
Tweede paasdag Maandag 5 april
Koningsdag Dinsdag 27 april
Bevrijdingsdag Woensdag 5 mei
Hemelvaartsdag Donderdag 13 mei
Eerste pinksterdag Zondag 23 mei
Tweede pinksterdag Maandag 24 mei
Eerste kerstdag Zaterdag 25 december
Tweede kerstdag Zondag 26 december
Wettelijk minimum (jeugd) loon 2021

De hoogte van het bruto (!) minimumloon is afhankelijk van hoeveel uur een medewerker werkt. Werkt iemand parttime, dan is het minimum (jeugd) loon evenredig lager. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Leeftijd

Per maand Per week Per dag

Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2021)

21 jaar en ouder € 1.684,80 € 388,80 € 77,76
20 jaar € 1.347,85 € 311,05 € 62,21
19 jaar € 1.010,90 € 233,30 € 46,66
18 jaar € 842,40 € 194,40 € 38,88
17 jaar € 665,50 € 153,60 € 30,72
16 jaar € 581,25 € 134,15 € 26,83
15 jaar € 505,45 € 116,65 € 23,33

Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeids­overeenkomst hebben vanuit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden fractioneel lagere minimumloonbedragen.

Per 1 juli 2021 veranderen de bedragen voor 21 jaar en ouder naar:

Per maand Per week Per dag
€ 1.701,-    € 392,55  € 78,51

Aanpassing minimumloon minimum uitkeringen

In verband met deze wijziging van het wettelijk minimumloon, zal ook het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per 1 juli 2021 ook wijzigen. Dit heeft gevolgen voor de bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ.

Voor alle wijzigingen download een overzicht hier

 

Categorieën
Blog

Nieuws voor 2020

Feestdagen en minimumloon 2020

Hieronder tref je een overzicht aan voor 2020 op het terrein van de feestdagen en ook de wijzigingen voor het minimumloon per 1 januari 2020 en 1 juli 2020.

Feestdagen

Heb je of volg je  een collectieve arbeid overeenkomst (cao) (bijvoorbeeld als deze algemeen verbindend is verklaard voor jouw branche), dan moet je personeel vrij geven op de feestdagen die in de cao staan.

Meestal gaat het om de wettelijke feestdagen zoals hieronder weergegeven. Als er geen cao voor jouw branche van kracht is, ben je niet verplicht om je werknemers vrij te geven op deze feestdagen. Je kunt dan zelf in de individuele arbeidsovereenkomst vastleggen op welke feestdagen je werknemer vrij is.

Overzicht wettelijke feestdagen 2020
Feestdag Dag Datum
Nieuwjaarsdag Dinsdag 1 januari 2020
Goede vrijdag (niet per se vrije dag) Vrijdag 10 april 2020
Eerste paasdag Zondag 12 april 2020
Tweede paasdag Maandag 13 april 2020
Koningsdag Maandag 27 april 2019
Bevrijdingsdag Dinsdag 5 mei 2019
Hemelvaartsdag Donderdag 21 mei 2020
Eerste pinksterdag Zondag 31 mei 2020
Tweede pinksterdag Maandag 1 juni 2020
Eerste kerstdag Vrijdag 25 december 2020
Tweede kerstdag Zaterdag 26 december 2020
Wettelijk minimum (jeugd) loon 2020

De hoogte van het bruto (!) minimumloon is afhankelijk van hoeveel uur een medewerker werkt. Werkt iemand parttime, dan is het minimum (jeugd) loon evenredig lager. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Leeftijd 1 jan 2020 1 juli 2020
Vanaf 21 jaar € 1.653,60 € 1.680,00
20 jaar € 1.322,90 € 1.344,00
19 jaar € 992,15 € 1.080,00
18 jaar € 826,80 € 840,00
17 jaar € 653,15 € 663,60
16 jaar € 570,50 € 579,60
15 jaar € 496,10 € 504,00

Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeids­overeenkomst hebben vanuit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden lagere minimumloonbedragen.

Categorieën
Blog

Nieuws voor 2019

Feestdagen en minimumloon 2019

Hieronder tref je een overzicht aan voor 2019 op het terrein van de feestdagen en ook de wijzigingen voor het minimumloon per 1-1-2019.

Feestdagen

Heb je of volg je  een collectieve arbeids overeenkomst (cao) (bijvoorbeeld als deze algemeen verbindend is verklaard voor jouw branche), dan moet je personeel vrij geven op de feestdagen die in de cao staan.

Meestal gaat het om de wettelijke feestdagen zoals hieronder weergegeven. Als er geen cao voor jouw branche van kracht is, ben je niet verplicht om je werknemers vrij te geven op deze feestdagen. Je kunt dan zelf in de individuele arbeidsovereenkomst vastleggen op welke feestdagen je werknemer vrij is.

Overzicht wettelijke feestdagen 2019
Feestdag Dag Datum
Nieuwjaarsdag Dinsdag 1 januari 2019
Goede Vrijdag Vrijdag 19 april 2019
Eerste paasdag Zondag 21 april 2019
Tweede paasdag Maandag 22 april 2019
Koningsdag Zaterdag 27 april 2019
Bevrijdingsdag Zondag 5 mei 2019
Hemelvaartsdag Donderdag 30 mei 2019
Eerste pinksterdag Zondag 9 juni 2019
Tweede pinksterdag Maandag 10 juni 2019
Eerste kerstdag Woensdag 25 december 2019
Tweede kerstdag Donderdag 26 december 2019
Wettelijk minimum (jeugd) loon 2018 en 2019

De hoogte van het bruto (!) minimumloon is afhankelijk van hoeveel uur een medewerker werkt. Werkt iemand parttime, dan is het minimum (jeugd) loon evenredig lager. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Leeftijd 1 jan 2019 1 juli 2018
Vanaf 22 jaar € 1.615,80 € 1.594,20
21 jaar € 1.373,45 € 1.355,05
20 jaar € 1.131,05 € 1.115,95
19 jaar € 888,70 € 876,80
18 jaar € 767,50 € 757,25
17 jaar € 638,25 € 629,70
16 jaar € 557,45 € 550,00
15 jaar € 484,75 € 478,25

 

Categorieën
Blog

Wanneer vervallen vakantiedagen?

Recht op vakantiedagen

In het burgerlijk wetboek is het aantal wettelijke vakantie-uren per jaar vastgelegd. Dat is 4 maal het aantal uren dat je per week werkt. Veel werknemers hebben recht op meer dan het minimum aantal vakantie-uren. Deze extra vakantie-uren heten bovenwettelijke vakantie-uren. In de cao die op jou en het bedrijf waarvoor je werkt van toepassing is, is dit geregeld.

Recht op vakantiegeld

Ook het recht op een jaarlijkse vakantietoeslag  of  ook wel vakantiegeld is vastgelegd. Dit is minimaal 8% van het bruto jaarsalaris. De opbouw van het vakantiegeld gaat bij ziekte gewoon door.

Vakantiedagen opnemen

Vakantiedagen neem je op door deze aan te vragen bij je werkgever. De werkgever moet in principe instemmen met de vakantiewensen, maar kan daar wel gezien de aard van het bedrijf en de bewaking van een goede bedrijfsvoering regels of afspraken over maken. Dat kunnen bijvoorbeeld regels over de periode en duur van de opname zijn. Dit houdt vaak verband met het soort bedrijf en de sector waarin gewerkt wordt.

Vervaltermijn wettelijke vakantiedagen

Sinds een wetswijziging vervallen per 1 januari 2012 niet opgenomen wettelijke vakantiedagen na 6 maanden. Voor opgebouwde wettelijke vakantiedagen van vóór 2012 geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

De bedoeling van de wet was het stuwmeer aan vakantiedagen aan te pakken en ook te stimuleren dat werknemers voldoende rust inbouwen naast het werk.

Vervaltermijn bovenwettelijke vakantiedagen en uitzonderingen

Een uitzondering op de vervaltermijn van 6  maanden voor opgebouwde vakantiedagen is wel mogelijk. Als een werknemer buiten zijn eigen schuld zijn vakantiedagen niet kan opnemen, dan geldt de vervaltermijn niet. De vakantiedagen vervallen dan pas na vijf jaar. Een werkgever en werknemer hebben daarnaast de optie om de vervaltermijn te verlengen en dus in een overeenkomst of cao afwijkende afspraken te maken. De extra vakantiedagen of bovenwettelijke vakantiedagen die op basis van cao of een andere regeling zijn toegekend, blijven vijf jaar geldig.

In een schema betekent dit het volgende:

– Bovenwettelijke vakantiedagen van 2012: geldig tot 1 januari 2018

– Bovenwettelijke vakantiedagen van 2013: geldig tot 1 januari 2019

– Wettelijke vakantiedagen van 2014: geldig tot 1 juli 2015

– Bovenwettelijke vakantiedagen van 2014: geldig tot 1 januari 2020

– Wettelijke vakantiedagen van 2015: geldig tot 1 juli 2016

– Bovenwettelijke vakantiedagen van 2015: geldig tot 1 januari 2021

Vakantiedagen bij ziekte

Tijdens ziekte bouwt een werknemer evenveel wettelijke vakantiedagen op als in een periode van geen ziekte. Ook dit geldt sinds 1 januari 2012.