Categorieën
Blog

Looptijd IOW wordt verlengd

Nieuw wetsvoorstel

In een wetsvoorstel dat door minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt voorgesteld om de looptijd van de  Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met vier jaar te verlengen. Het wetsvoorstel moet, om tijdig de verlenging  van de IOW te regelen, op 1 januari 2020 in gaan.

Met het wetsvoorstel wil het kabinet oudere werknemers die ondanks inspanningen van overheid, werkgevers en werknemers toch werkloos of arbeidsongeschikt worden tegemoet blijven komen. Nog steeds is er sprake ondanks (een gedeeltelijk gedwongen) langere deelname van ouderen aan het werkproces, van een verhoogde kans op werkloosheid van ouderen. De IOW biedt voor hen een vangnet.

IOW

Wat houdt de IOW in? De IOW biedt een tijdelijk vangnet aan oudere werklozen van wie de WW- of WGA-uitkering is afgelopen en die nog geen recht hebben op een AOW-uitkering. Als zij aanspraak willen maken op de bijstand, moeten ze vaak eerst hun eigen vermogen of dat van hun partner ‘opeten’. Om dat te voorkomen, biedt de IOW een recht op een uitkering op sociaal minimumniveau tot de AOW-leeftijd.

De IOW zou per 1 januari 2020 aflopen. In het wetsvoorstel wordt geregeld, dat de IOW wordt verlengd met vier jaar tot 1 januari 2024. Omdat een WW-uitkering maximaal twee jaar duurt, kan men tot 1 januari 2026 instromen in de IOW. De toetredingsleeftijd zal niet meegroeien met de pensioenleeftijd, maar wordt vastgelegd op 60 jaar en 4 maanden (was 60 jaar). Dat is de toetredingsleeftijd bij instroom in de WW of WGA.

Conclusie

Dit is goed nieuws voor de oudere die werkloos wordt op hogere leeftijd en na uitkering WW of WGA voordat hij/zij in aanmerking komt voor een AOW uitkering en driegt terug te vallen op een uitkering op minimumniveau (Bijstand), niet zich zorgen hoeft te maken over het ‘opeten’ van zijn eigen huis of financiële reserves. Dat de IOW nu voor ‘slechts’ vier jaar wordt verlengd en niet voor een langere periode, brengt de opdracht met zich mee voor een nieuw kabinet om na te denken over een langdurig vangnet voor de oudere werkloze.

 

Categorieën
Archief

Recht op IOW

Wat is een IOW-uitkering en voor wie is die bedoeld?

Een IOW-uitkering ontvang je op basis van de Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW). Met andere woorden de uitkering is bedoeld voor ouders werklozen, die niet meer in aanmerking komen voor een WW uitkering of een andere uitkering boven het Bijstandsniveau.

Wanneer kom je in aanmerking voor een IOW-uitkering?

Als oudere werkloze kom je mogelijk voor een IOW-uitkering in aanmerking na afloop van een WW-uitkering. Ook na afloop van een loongerelateerde WGA-uitkering kan dit.

Categorieën
Archief

Recht op IOAW

Wat is een IOAW-uitkering en voor wie is die bedoeld?

Een IOAW-uitkering ontvang je op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). De  IOAW-uitkering is bedoeld voor degene die onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Voor de IOAW telt het inkomen van de partner ook mee. Het inkomen van kinderen telt niet mee.

Wanneer kom je in aanmerking voor een IOAW-uitkering?

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet  aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden worden voldaan:

Categorieën
Archief

Recht op WW

Wat is een WW-uitkering en voor wie is die bedoeld?

Een WW-uitkering ontvang je op basis van de Werkloosheidswet. Een werknemer die in een kalenderweek ten minste vijf arbeidsuren minder heeft dan zijn gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek of een aantal arbeidsuren heeft dat ten hoogste gelijk is aan de helft van zijn gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek heeft recht op een WW uitkering.

Wanneer kom je in aanmerking voor een WW-uitkering?

Je komt in aanmerking voor een WW-uitkering als je: