Categorieën
Blog

Nieuws voor 2021

Feestdagen en minimumloon 2021

Hieronder tref je een overzicht aan voor 2021 van de wettelijke feestdagen en ook de wijzigingen voor het minimumloon per 1 januari 2021.

Feestdagen

Heb je of volg je  een collectieve arbeid overeenkomst (cao) (bijvoorbeeld als deze algemeen verbindend is verklaard voor jouw branche), dan moet je personeel vrij geven op de feestdagen die in de cao staan.

Meestal gaat het om de wettelijke feestdagen zoals hieronder weergegeven. Als er geen cao voor jouw branche van kracht is, ben je niet verplicht om je werknemers vrij te geven op deze feestdagen. Je kunt dan zelf in de individuele arbeidsovereenkomst vastleggen op welke feestdagen je werknemer vrij is.

Overzicht wettelijke feestdagen 2021
Feestdag Dag Datum
Nieuwjaarsdag vrijdag 1 januari 2021
Goede vrijdag (niet per se vrije dag) Vrijdag 2 april
Eerste paasdag Zondag 4 april
Tweede paasdag Maandag 5 april
Koningsdag Dinsdag 27 april
Bevrijdingsdag Woensdag 5 mei
Hemelvaartsdag Donderdag 13 mei
Eerste pinksterdag Zondag 23 mei
Tweede pinksterdag Maandag 24 mei
Eerste kerstdag Zaterdag 25 december
Tweede kerstdag Zondag 26 december
Wettelijk minimum (jeugd) loon 2021

De hoogte van het bruto (!) minimumloon is afhankelijk van hoeveel uur een medewerker werkt. Werkt iemand parttime, dan is het minimum (jeugd) loon evenredig lager. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Leeftijd

Per maand Per week Per dag

Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2021)

21 jaar en ouder € 1.684,80 € 388,80 € 77,76
20 jaar € 1.347,85 € 311,05 € 62,21
19 jaar € 1.010,90 € 233,30 € 46,66
18 jaar € 842,40 € 194,40 € 38,88
17 jaar € 665,50 € 153,60 € 30,72
16 jaar € 581,25 € 134,15 € 26,83
15 jaar € 505,45 € 116,65 € 23,33

Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeids­overeenkomst hebben vanuit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden fractioneel lagere minimumloonbedragen.

Per 1 juli 2021 veranderen de bedragen voor 21 jaar en ouder naar:

Per maand Per week Per dag
€ 1.701,-    € 392,55  € 78,51

Aanpassing minimumloon minimum uitkeringen

In verband met deze wijziging van het wettelijk minimumloon, zal ook het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per 1 juli 2021 ook wijzigen. Dit heeft gevolgen voor de bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ.

Voor alle wijzigingen download een overzicht hier

 

Categorieën
Blog

Nieuws voor 2020

Feestdagen en minimumloon 2020

Hieronder tref je een overzicht aan voor 2020 op het terrein van de feestdagen en ook de wijzigingen voor het minimumloon per 1 januari 2020 en 1 juli 2020.

Feestdagen

Heb je of volg je  een collectieve arbeid overeenkomst (cao) (bijvoorbeeld als deze algemeen verbindend is verklaard voor jouw branche), dan moet je personeel vrij geven op de feestdagen die in de cao staan.

Meestal gaat het om de wettelijke feestdagen zoals hieronder weergegeven. Als er geen cao voor jouw branche van kracht is, ben je niet verplicht om je werknemers vrij te geven op deze feestdagen. Je kunt dan zelf in de individuele arbeidsovereenkomst vastleggen op welke feestdagen je werknemer vrij is.

Overzicht wettelijke feestdagen 2020
Feestdag Dag Datum
Nieuwjaarsdag Dinsdag 1 januari 2020
Goede vrijdag (niet per se vrije dag) Vrijdag 10 april 2020
Eerste paasdag Zondag 12 april 2020
Tweede paasdag Maandag 13 april 2020
Koningsdag Maandag 27 april 2019
Bevrijdingsdag Dinsdag 5 mei 2019
Hemelvaartsdag Donderdag 21 mei 2020
Eerste pinksterdag Zondag 31 mei 2020
Tweede pinksterdag Maandag 1 juni 2020
Eerste kerstdag Vrijdag 25 december 2020
Tweede kerstdag Zaterdag 26 december 2020
Wettelijk minimum (jeugd) loon 2020

De hoogte van het bruto (!) minimumloon is afhankelijk van hoeveel uur een medewerker werkt. Werkt iemand parttime, dan is het minimum (jeugd) loon evenredig lager. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Leeftijd 1 jan 2020 1 juli 2020
Vanaf 21 jaar € 1.653,60 € 1.680,00
20 jaar € 1.322,90 € 1.344,00
19 jaar € 992,15 € 1.080,00
18 jaar € 826,80 € 840,00
17 jaar € 653,15 € 663,60
16 jaar € 570,50 € 579,60
15 jaar € 496,10 € 504,00

Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeids­overeenkomst hebben vanuit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden lagere minimumloonbedragen.

Categorieën
Blog

Looptijd IOW wordt verlengd

Nieuw wetsvoorstel

In een wetsvoorstel dat door minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt voorgesteld om de looptijd van de  Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met vier jaar te verlengen. Het wetsvoorstel moet, om tijdig de verlenging  van de IOW te regelen, op 1 januari 2020 in gaan.

Met het wetsvoorstel wil het kabinet oudere werknemers die ondanks inspanningen van overheid, werkgevers en werknemers toch werkloos of arbeidsongeschikt worden tegemoet blijven komen. Nog steeds is er sprake ondanks (een gedeeltelijk gedwongen) langere deelname van ouderen aan het werkproces, van een verhoogde kans op werkloosheid van ouderen. De IOW biedt voor hen een vangnet.

IOW

Wat houdt de IOW in? De IOW biedt een tijdelijk vangnet aan oudere werklozen van wie de WW- of WGA-uitkering is afgelopen en die nog geen recht hebben op een AOW-uitkering. Als zij aanspraak willen maken op de bijstand, moeten ze vaak eerst hun eigen vermogen of dat van hun partner ‘opeten’. Om dat te voorkomen, biedt de IOW een recht op een uitkering op sociaal minimumniveau tot de AOW-leeftijd.

De IOW zou per 1 januari 2020 aflopen. In het wetsvoorstel wordt geregeld, dat de IOW wordt verlengd met vier jaar tot 1 januari 2024. Omdat een WW-uitkering maximaal twee jaar duurt, kan men tot 1 januari 2026 instromen in de IOW. De toetredingsleeftijd zal niet meegroeien met de pensioenleeftijd, maar wordt vastgelegd op 60 jaar en 4 maanden (was 60 jaar). Dat is de toetredingsleeftijd bij instroom in de WW of WGA.

Conclusie

Dit is goed nieuws voor de oudere die werkloos wordt op hogere leeftijd en na uitkering WW of WGA voordat hij/zij in aanmerking komt voor een AOW uitkering en driegt terug te vallen op een uitkering op minimumniveau (Bijstand), niet zich zorgen hoeft te maken over het ‘opeten’ van zijn eigen huis of financiële reserves. Dat de IOW nu voor ‘slechts’ vier jaar wordt verlengd en niet voor een langere periode, brengt de opdracht met zich mee voor een nieuw kabinet om na te denken over een langdurig vangnet voor de oudere werkloze.

 

Categorieën
Blog

Nieuws voor 2019

Feestdagen en minimumloon 2019

Hieronder tref je een overzicht aan voor 2019 op het terrein van de feestdagen en ook de wijzigingen voor het minimumloon per 1-1-2019.

Feestdagen

Heb je of volg je  een collectieve arbeids overeenkomst (cao) (bijvoorbeeld als deze algemeen verbindend is verklaard voor jouw branche), dan moet je personeel vrij geven op de feestdagen die in de cao staan.

Meestal gaat het om de wettelijke feestdagen zoals hieronder weergegeven. Als er geen cao voor jouw branche van kracht is, ben je niet verplicht om je werknemers vrij te geven op deze feestdagen. Je kunt dan zelf in de individuele arbeidsovereenkomst vastleggen op welke feestdagen je werknemer vrij is.

Overzicht wettelijke feestdagen 2019
Feestdag Dag Datum
Nieuwjaarsdag Dinsdag 1 januari 2019
Goede Vrijdag Vrijdag 19 april 2019
Eerste paasdag Zondag 21 april 2019
Tweede paasdag Maandag 22 april 2019
Koningsdag Zaterdag 27 april 2019
Bevrijdingsdag Zondag 5 mei 2019
Hemelvaartsdag Donderdag 30 mei 2019
Eerste pinksterdag Zondag 9 juni 2019
Tweede pinksterdag Maandag 10 juni 2019
Eerste kerstdag Woensdag 25 december 2019
Tweede kerstdag Donderdag 26 december 2019
Wettelijk minimum (jeugd) loon 2018 en 2019

De hoogte van het bruto (!) minimumloon is afhankelijk van hoeveel uur een medewerker werkt. Werkt iemand parttime, dan is het minimum (jeugd) loon evenredig lager. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Leeftijd 1 jan 2019 1 juli 2018
Vanaf 22 jaar € 1.615,80 € 1.594,20
21 jaar € 1.373,45 € 1.355,05
20 jaar € 1.131,05 € 1.115,95
19 jaar € 888,70 € 876,80
18 jaar € 767,50 € 757,25
17 jaar € 638,25 € 629,70
16 jaar € 557,45 € 550,00
15 jaar € 484,75 € 478,25

 

Categorieën
Blog

Veranderingen WW per 1-7-2015

Naast de veranderingen in het arbeidsrecht door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), verandert ook veel in de Werkloosheidswet (WW). In deze blog worden de veranderingen behandeld. De veranderingen zien op de systematiek bij de betaling van de WW, het opgeven en verrekenen van inkomsten, wat is passend werk, berekening dagloon veranderd, na 1-1-2016 nog meer veranderingen en vooral versobering.

Sociaaljurist

Een aantal veranderingen zijn al in het nieuws geweest en met name de verwachte problemen rond de invoering en uitvoering daarvan. Lees het artikel daarover in Trouw.

In deze blog een overzicht van de veranderingen.

Categorieën
Archief

Starten met een eigen bedrijf uit de WW; consequentie voor je WW recht

In een serie van drie blogs wordt uitgelegd wat er komt kijken bij het starten van een eigen bedrijf vanuit de Werkloosheidswet. Dit is deel drie.

In de eerste blog is aangegeven, wat de  mogelijkheden en voorwaarden zijn om vanuit de Werkloosheidswet een eigen bedrijf te starten. In de tweede blog is aangegeven, wat er voor verschillende wijzen waarop je kunt gaan starten zijn en wat de daarbij behorende voorwaarden zijn.

In deze derde en laatste blog zullen de consequenties voor de hoogte van je uitkering en voor de duur van je uitkering als je gaat starten aan bod komen. Ook andere alternatieven voor het starten komen aan de orde.

Consequenties voor je WW recht

Ga je starten en voorafgaand dit onderzoeken, dan geldt dat je WW uitkering over die perioden doorloopt. Natuurlijk met die voorwaarde, dat de duur van je WW uitkering niet overschreden wordt.

Dat wil zeggen, dat de duur van je WW uitkering afneemt met de onderzoeksperiode en startperiode. De korting op je WW uitkering heeft niet tot gevolg, dat de duur van de uitkering wordt verlengd. Als je volledig start als zelfstandige, dat wil zeggen je eindigt je aanspraak op een WW uitkering, voordat het einde van het recht bereikt is, dan zal het resterende recht blijven bestaan. Op dit resterende recht kun je weer aanspraak maken (herleefd), als je weer volledig stopt met je bedrijf. De herlevingstermijn is minimaal 18 maanden (en maximaal 38 maanden).

Dat wil zeggen, dat je geen extra recht krijgt door als zelfstandige te starten, maar tegelijkertijd als je nog een recht over hebt, dat je deze voor een bepaalde tijd behoudt en deze weer kan herleven.

Slot

In deze blog serie staat veel, maar natuurlijk niet alle informatie. Meer informatie is terug te vinden op de site van UWV.

Interessant om te bekijken is de video van de KvK en UWV over starten vanuit de WW.

Een heel andere manier van starten als zelfstandige, maar met een ander vangnet is de mogelijkheid van hybride ondernemen. Geen kortingen door UWV, maar zelf sturen op je beloning en ook niet onbelangrijk weer opbouw van een recht.

Heb je meer vragen, schroom niet en neem contact op.

Wil je meer weten over starten vanuit de WW of wil je een ander onderwerp uitgediept hebben in een blog, laat het weten.

Tot slot: vond je het interessant en voor meer lezers relevant: deel alsjeblieft.

share

 

Categorieën
Archief

Recht op IOW

Wat is een IOW-uitkering en voor wie is die bedoeld?

Een IOW-uitkering ontvang je op basis van de Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW). Met andere woorden de uitkering is bedoeld voor ouders werklozen, die niet meer in aanmerking komen voor een WW uitkering of een andere uitkering boven het Bijstandsniveau.

Wanneer kom je in aanmerking voor een IOW-uitkering?

Als oudere werkloze kom je mogelijk voor een IOW-uitkering in aanmerking na afloop van een WW-uitkering. Ook na afloop van een loongerelateerde WGA-uitkering kan dit.

Categorieën
Archief

Recht op IOAW

Wat is een IOAW-uitkering en voor wie is die bedoeld?

Een IOAW-uitkering ontvang je op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). De  IOAW-uitkering is bedoeld voor degene die onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Voor de IOAW telt het inkomen van de partner ook mee. Het inkomen van kinderen telt niet mee.

Wanneer kom je in aanmerking voor een IOAW-uitkering?

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet  aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden worden voldaan:

Categorieën
Archief

Recht op WIA

Wat is een WIA-uitkering en voor wie is die bedoeld?

WIA is de afkorting voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Als je langdurig ziek bent, als werknemer dan kom je mogelijk in aanmerking voor een WIA uitkering.

Je werkgever betaald tijdens ziekte de eerste twee jaar (een deel van) je loon door. Kun je na twee jaar nog steeds niet of minder werken? Dan kun je een WIA-uitkering aanvragen bij UWV.

Hoe werkt de WIA

De WIA gaat uit van wat je nog wel kunt. De WIA maakt onderscheid tussen twee groepen mensen:

Categorieën
Archief

Recht op WW

Wat is een WW-uitkering en voor wie is die bedoeld?

Een WW-uitkering ontvang je op basis van de Werkloosheidswet. Een werknemer die in een kalenderweek ten minste vijf arbeidsuren minder heeft dan zijn gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek of een aantal arbeidsuren heeft dat ten hoogste gelijk is aan de helft van zijn gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek heeft recht op een WW uitkering.

Wanneer kom je in aanmerking voor een WW-uitkering?

Je komt in aanmerking voor een WW-uitkering als je: