Categorieën
Blog

Veranderingen WW per 1-7-2015

Naast de veranderingen in het arbeidsrecht door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), verandert ook veel in de Werkloosheidswet (WW). In deze blog worden de veranderingen behandeld. De veranderingen zien op de systematiek bij de betaling van de WW, het opgeven en verrekenen van inkomsten, wat is passend werk, berekening dagloon veranderd, na 1-1-2016 nog meer veranderingen en vooral versobering.

Sociaaljurist

Een aantal veranderingen zijn al in het nieuws geweest en met name de verwachte problemen rond de invoering en uitvoering daarvan. Lees het artikel daarover in Trouw.

In deze blog een overzicht van de veranderingen.

Categorieën
Archief

Starten met een eigen bedrijf uit de WW; consequentie voor je WW recht

In een serie van drie blogs wordt uitgelegd wat er komt kijken bij het starten van een eigen bedrijf vanuit de Werkloosheidswet. Dit is deel drie.

In de eerste blog is aangegeven, wat de  mogelijkheden en voorwaarden zijn om vanuit de Werkloosheidswet een eigen bedrijf te starten. In de tweede blog is aangegeven, wat er voor verschillende wijzen waarop je kunt gaan starten zijn en wat de daarbij behorende voorwaarden zijn.

In deze derde en laatste blog zullen de consequenties voor de hoogte van je uitkering en voor de duur van je uitkering als je gaat starten aan bod komen. Ook andere alternatieven voor het starten komen aan de orde.

Consequenties voor je WW recht

Ga je starten en voorafgaand dit onderzoeken, dan geldt dat je WW uitkering over die perioden doorloopt. Natuurlijk met die voorwaarde, dat de duur van je WW uitkering niet overschreden wordt.

Dat wil zeggen, dat de duur van je WW uitkering afneemt met de onderzoeksperiode en startperiode. De korting op je WW uitkering heeft niet tot gevolg, dat de duur van de uitkering wordt verlengd. Als je volledig start als zelfstandige, dat wil zeggen je eindigt je aanspraak op een WW uitkering, voordat het einde van het recht bereikt is, dan zal het resterende recht blijven bestaan. Op dit resterende recht kun je weer aanspraak maken (herleefd), als je weer volledig stopt met je bedrijf. De herlevingstermijn is minimaal 18 maanden (en maximaal 38 maanden).

Dat wil zeggen, dat je geen extra recht krijgt door als zelfstandige te starten, maar tegelijkertijd als je nog een recht over hebt, dat je deze voor een bepaalde tijd behoudt en deze weer kan herleven.

Slot

In deze blog serie staat veel, maar natuurlijk niet alle informatie. Meer informatie is terug te vinden op de site van UWV.

Interessant om te bekijken is de video van de KvK en UWV over starten vanuit de WW.

Een heel andere manier van starten als zelfstandige, maar met een ander vangnet is de mogelijkheid van hybride ondernemen. Geen kortingen door UWV, maar zelf sturen op je beloning en ook niet onbelangrijk weer opbouw van een recht.

Heb je meer vragen, schroom niet en neem contact op.

Wil je meer weten over starten vanuit de WW of wil je een ander onderwerp uitgediept hebben in een blog, laat het weten.

Tot slot: vond je het interessant en voor meer lezers relevant: deel alsjeblieft.

share

 

Categorieën
Archief

Starten met een eigen bedrijf uit de WW

In een serie van drie blogs wordt uitgelegd wat er komt kijken bij het starten van een eigen bedrijf vanuit de Werkloosheidswet.

In deze eerste blog wordt aangegeven, wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om vanuit de Werkloosheidswet een eigen bedrijf te starten. Behandeld worden de toestemming van UWV en de onderzoeksperiode.

Toestemming UWV

Wil je als zelfstandige starten en (gedeeltelijk) jouw WW-uitkering behouden, dan heb je vooraf toestemming van UWV nodig. Deze toestemming wordt gegeven door de adviseur werk als je aan de voorwaarden voldoet. De belangrijkste voorwaarde is, dat je je hebt georiënteerd of starten als zelfstandige wat voor je is. Verder zal de adviseur werk een inschatting maken over je geschiktheid om als zelfstandige aan de slag te gaan, je doorzettingsvermogen en motivatie. UWV biedt een informatie bijeenkomst aan, die je bij moet wonen. Als je naar het oordeel van de adviseur werk voldoet aan de voorwaarden, kan je een onderzoeksperiode toegekend worden.

De onderzoeksperiode

Wat is dat die onderzoeksperiode en hoe lang duurt deze? De onderzoeksperiode is bedoeld om jouw idee om te starten als zelfstandige verder te onderzoeken en voor te bereiden. Denk hierbij aan onderzoeken op het terrein van:

  • De haalbaarheid
  • De financiering
  • Waar je onderneming start
  • Welke verzekeringen je nodig hebt
  • Welke vergunningen nodig zijn
  • Wat je ondernemingsplan is
  • Hoe je belastingzaken regelt
  • Hoe je juridisch je bedrijf vorm geeft

Een onderzoeksperiode duurt maximaal 6 weken. Tijdens deze periode hoef je niet te solliciteren en je behoudt jouw uitkering. Besluit je na de onderzoeksperiode dat een eigen bedrijf toch niet iets voor je is, dan verandert er niets. Je ontvangt jouw uitkering en hebt dezelfde rechten en plichten als voor de onderzoeksperiode.

In die onderzoeksperiode zal je een ondernemingsplan moeten maken, die voorgelegd wordt aan de adviseur werk. Mede aan de hand van het ondernemingsplan, wordt besloten en besluit je zelf of je start en in aanmerking komt voor de startperiode.

In het volgende blog zal er stil gestaan worden bij de verschillende wijzen waarop je kunt gaan starten en de daarbij behorende voorwaarden. In de laatste blog zullen de consequenties voor de hoogte van je uitkering en voor de duur van je uitkering als je gaat starten aan bod komen. Ook andere alternatieven voor het starten komen dan aan de orde.

Slot

Heb je meer vragen, schroom niet en neem contact op.

Wil je meer weten over starten vanuit de WW of wil je een ander onderwerp uitgediept hebben in een blog, laat het weten.

vraag-en-antwoord

Tot slot: vond je het interessant en voor meer lezers relevant: deel alsjeblieft.

Categorieën
Archief

Aanpassingen WW door Wet Flex en Zekerheid

Aanpassingen WW

Het kabinet gaat de maximale duur van de WW in fases terugbrengen. Ook de opbouw van de WW-rechten wordt aangepast. Verder wordt er eerder aangenomen dat werk passend is. Tot slot zal een andere systematiek van verrekening ingevoerd worden in de WW. Al deze aanpassingen zijn vastgelegd in de Wet Werk en Zekerheid.

Categorieën
Archief

Recht op WW

Wat is een WW-uitkering en voor wie is die bedoeld?

Een WW-uitkering ontvang je op basis van de Werkloosheidswet. Een werknemer die in een kalenderweek ten minste vijf arbeidsuren minder heeft dan zijn gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek of een aantal arbeidsuren heeft dat ten hoogste gelijk is aan de helft van zijn gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek heeft recht op een WW uitkering.

Wanneer kom je in aanmerking voor een WW-uitkering?

Je komt in aanmerking voor een WW-uitkering als je: