Blogs

Onder deze pagina vind je blogs over diverse onderwerpen op het terrein van het sociaalverzekeringsrecht.

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website en in blogs is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie. Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, wordt niet gegarandeerd dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is.

De verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als professioneel advies. Het advies van Sociaaljurist.nl is om op grond van deze informatie geen handelingen te verrichten zonder voorafgaand deskundig advies. Het gebruik van documenten die op deze website worden aangeboden geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Sociaaljurist.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of handelingen verricht, naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Sociaaljurist.nl sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Sociaaljurist.nl maakt onderdeel uit van JuridischEHBO en de algemene voorwaarden van JuridschEHBO zijn van toepassing op de werkzaamheden van Sociaaljurist.nl.

Voor informatie over JuridischEHBO en de algemene voorwaarden, zie www.JuridischEHBO.nl .

JuridischEHBO @

Blog onderwerpen

Heb je een onderwerp, wat nog niet terug te vinden is onder de blogs, geef dan vooral aan, wat en waarover je meer zou willen weten. Een antwoord op jouw vraag via een blog kan misschien ook de vraag van (vele) anderen beantwoorden.

vraag-en-antwoord

 

Vul bij een verzoek of vraag onderstaand contactformulier in.