Categorieën
Blog

Nieuws voor 2021

Overzicht feestdagen 2021 en tabel minimum (jeugd)loon 2021.

Feestdagen en minimumloon 2021

Hieronder tref je een overzicht aan voor 2021 van de wettelijke feestdagen en ook de wijzigingen voor het minimumloon per 1 januari 2021.

Feestdagen

Heb je of volg je  een collectieve arbeid overeenkomst (cao) (bijvoorbeeld als deze algemeen verbindend is verklaard voor jouw branche), dan moet je personeel vrij geven op de feestdagen die in de cao staan.

Meestal gaat het om de wettelijke feestdagen zoals hieronder weergegeven. Als er geen cao voor jouw branche van kracht is, ben je niet verplicht om je werknemers vrij te geven op deze feestdagen. Je kunt dan zelf in de individuele arbeidsovereenkomst vastleggen op welke feestdagen je werknemer vrij is.

Overzicht wettelijke feestdagen 2021
Feestdag Dag Datum
Nieuwjaarsdag vrijdag 1 januari 2021
Goede vrijdag (niet per se vrije dag) Vrijdag 2 april
Eerste paasdag Zondag 4 april
Tweede paasdag Maandag 5 april
Koningsdag Dinsdag 27 april
Bevrijdingsdag Woensdag 5 mei
Hemelvaartsdag Donderdag 13 mei
Eerste pinksterdag Zondag 23 mei
Tweede pinksterdag Maandag 24 mei
Eerste kerstdag Zaterdag 25 december
Tweede kerstdag Zondag 26 december
Wettelijk minimum (jeugd) loon 2021

De hoogte van het bruto (!) minimumloon is afhankelijk van hoeveel uur een medewerker werkt. Werkt iemand parttime, dan is het minimum (jeugd) loon evenredig lager. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Leeftijd

Per maand Per week Per dag

Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2021)

21 jaar en ouder € 1.684,80 € 388,80 € 77,76
20 jaar € 1.347,85 € 311,05 € 62,21
19 jaar € 1.010,90 € 233,30 € 46,66
18 jaar € 842,40 € 194,40 € 38,88
17 jaar € 665,50 € 153,60 € 30,72
16 jaar € 581,25 € 134,15 € 26,83
15 jaar € 505,45 € 116,65 € 23,33

Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeids­overeenkomst hebben vanuit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden fractioneel lagere minimumloonbedragen.

Per 1 juli 2021 veranderen de bedragen voor 21 jaar en ouder naar:

Per maand Per week Per dag
€ 1.701,-    € 392,55  € 78,51

Aanpassing minimumloon minimum uitkeringen

In verband met deze wijziging van het wettelijk minimumloon, zal ook het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per 1 juli 2021 ook wijzigen. Dit heeft gevolgen voor de bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ.

Voor alle wijzigingen download een overzicht hier

 

Door Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen

Mijn missie is om ondernemers te helpen om bij hun contractuele relaties, hun juridische risico’s, in weinig tijd en met lage kosten, af te dekken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen begint met zelf de zaken op orde te hebben.

De insteek is om voordat er pijn of erger ontstaat hulp te bieden.
Ik hou van orde. Ik creëer, ongeacht de chaos, een structuur. Dit helpt mij, maar ook degenen die ik help.