Categorieën
Blog

Looptijd IOW wordt verlengd

Nieuw wetsvoorstel

In een wetsvoorstel dat door minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt voorgesteld om de looptijd van de  Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met vier jaar te verlengen. Het wetsvoorstel moet, om tijdig de verlenging  van de IOW te regelen, op 1 januari 2020 in gaan.

Met het wetsvoorstel wil het kabinet oudere werknemers die ondanks inspanningen van overheid, werkgevers en werknemers toch werkloos of arbeidsongeschikt worden tegemoet blijven komen. Nog steeds is er sprake ondanks (een gedeeltelijk gedwongen) langere deelname van ouderen aan het werkproces, van een verhoogde kans op werkloosheid van ouderen. De IOW biedt voor hen een vangnet.

IOW

Wat houdt de IOW in? De IOW biedt een tijdelijk vangnet aan oudere werklozen van wie de WW- of WGA-uitkering is afgelopen en die nog geen recht hebben op een AOW-uitkering. Als zij aanspraak willen maken op de bijstand, moeten ze vaak eerst hun eigen vermogen of dat van hun partner ‘opeten’. Om dat te voorkomen, biedt de IOW een recht op een uitkering op sociaal minimumniveau tot de AOW-leeftijd.

De IOW zou per 1 januari 2020 aflopen. In het wetsvoorstel wordt geregeld, dat de IOW wordt verlengd met vier jaar tot 1 januari 2024. Omdat een WW-uitkering maximaal twee jaar duurt, kan men tot 1 januari 2026 instromen in de IOW. De toetredingsleeftijd zal niet meegroeien met de pensioenleeftijd, maar wordt vastgelegd op 60 jaar en 4 maanden (was 60 jaar). Dat is de toetredingsleeftijd bij instroom in de WW of WGA.

Conclusie

Dit is goed nieuws voor de oudere die werkloos wordt op hogere leeftijd en na uitkering WW of WGA voordat hij/zij in aanmerking komt voor een AOW uitkering en driegt terug te vallen op een uitkering op minimumniveau (Bijstand), niet zich zorgen hoeft te maken over het ‘opeten’ van zijn eigen huis of financiële reserves. Dat de IOW nu voor ‘slechts’ vier jaar wordt verlengd en niet voor een langere periode, brengt de opdracht met zich mee voor een nieuw kabinet om na te denken over een langdurig vangnet voor de oudere werkloze.

 

Door Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen

Mijn missie is om ondernemers te helpen om bij hun contractuele relaties, hun juridische risico’s, in weinig tijd en met lage kosten, af te dekken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen begint met zelf de zaken op orde te hebben.

De insteek is om voordat er pijn of erger ontstaat hulp te bieden.
Ik hou van orde. Ik creëer, ongeacht de chaos, een structuur. Dit helpt mij, maar ook degenen die ik help.