WW wijzigingen per 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 verandert de WW op een paar punten.

UWV logo

Aanpassing duur WW

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de publieke WW-uitkering stapje voor stapje teruggebracht. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar. Mensen die na 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangen, krijgen met deze maatregel te maken.
Krijg je op 31 december 2015 ontslag, dan is de maximale WW-duur nog 38 maanden. Word je op 1 januari 2016 ontslagen, dan kan je nog maximaal 37 maanden WW krijgen.

Aanpassing opbouw WW

Vanaf 1 januari 2016 wordt ook de opbouw van WW-rechten aangepast. Werknemers bouwen in de eerste 10 jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand op. WW-rechten die u al heeft opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven tellen voor 1 maand.

Leeftijdsgrens vrijstelling sollicitatieplicht

Mensen die op de eerste dag van hun werkloosheid 64 jaar of ouder zijn, hoefden tot 2016 niet meer te solliciteren. Vanaf 1 januari 2016 wordt deze leeftijdsgrens opgetrokken naar de AOW-gerechtigde leeftijd min 1 jaar.

Eerdere wijzigingen

Vanaf 1 juli 2015 waren al andere  bepalingen gewijzigd, zie Veranderingen WW per 1-7-2015