Categorieën
Blog

Veranderingen WW per 1-7-2015

De veranderingen per 1 juli 2015 van de WW.

Naast de veranderingen in het arbeidsrecht door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), verandert ook veel in de Werkloosheidswet (WW). In deze blog worden de veranderingen behandeld. De veranderingen zien op de systematiek bij de betaling van de WW, het opgeven en verrekenen van inkomsten, wat is passend werk, berekening dagloon veranderd, na 1-1-2016 nog meer veranderingen en vooral versobering.

Sociaaljurist

Een aantal veranderingen zijn al in het nieuws geweest en met name de verwachte problemen rond de invoering en uitvoering daarvan. Lees het artikel daarover in Trouw.

In deze blog een overzicht van de veranderingen.

Betaling WW per maand

Op dit moment wordt de WW-uitkering nog per 4 weken betaald. Vanaf 1 juli 2015 wordt de WW-uitkering 1 keer per maand en achteraf betaald. Voor WW-uitkeringen die zijn ingegaan vóór 1 juli 2015, blijft de betaling per 4 weken.

Dit houdt in, dat de eerste betaling van de uitkering langer op zich laat wachten, dan onder de oude regeling. De uitkering wordt pas betaald na afloop van de maand als je het formulier Inkomstenopgave hebt opgestuurd.

Opgeven en verrekenen van inkomsten

Op dit moment wordt de hoogte van de WW-uitkering vastgesteld door het verrekenen van het aantal gewerkte uren. Voor uitkeringen die zijn ingegaan vóór 1 juli 2015, blijft dit zo.

Voor degenen die na 1 juli 2015 werkloos worden, gaat gelden, dat de WW-uitkering het inkomen aanvult als er gewerkt wordt voor een lager inkomen dan het WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld door het verrekenen van inkomsten. De WW-uitkering stopt als de inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,5% van het WW-maandloon.

Elke maand inkomsten doorgeven

Per 1 juli 2015 is het zo, dat je na afloop van elke maand je inkomsten door moet geven. Dit kan dan via Mijn UWV, met het formulier Inkomstenopgave. De basis voor deze opgave is het SV-loon (zie verderop voor uitleg hiervan). Ook als je geen inkomsten hebt, ben je verplicht dit door te geven met ditzelfde formulier. De eventuele inkomsten worden verrekend, waarna de hoogte van de uitkering wordt berekend.

UWV heeft veel gegevens al ingevuld op het formulier Inkomstenopgave. Aan te raden is om dit goed te controleren. Ook als je niet hebt gewerkt en dus geen inkomsten uit werk had.

Voorbeeld  van UWV bij opgeven inkomsten

Stel je wordt op 1 juli 2015 werkloos en je hebt op 25 juni jongst leden jouw laatste loon gekregen. Je kunt dan vanaf 1 augustus 2015 jouw inkomsten over de maand juli doorgeven op het formulier Inkomstenopgave. Je geeft jouw inkomsten over juli uiterlijk 31 augustus aan UWV door. De eerste betaling ontvang je binnen 3 tot 10 dagen nadat het formulier is ontvangen.

Dat houdt in, dat als je in juli 2015 inkomsten hebt, je eerst de loonstrook moet hebben om de inkomsten door te geven. In het algemeen zal je de loonstrook niet direct binnenkrijgen, maar zal daar nog wat tijd overheen gaan. Zodra het binnen is, dan kun je je inkomsten doorgeven. Hierna kan het dus nog gemiddeld een week duren voordat je de WW uitkering binnenkrijgt.

Optimistisch gezien, kan de betaling dus in de eerste week van augustus binnen komen. Meer realistisch zou dat dus eind augustus zijn. Dus twee maanden na de eerste werkloosheidsdag!

Na 6 maanden is elk werk passend

Vanaf 1 juli 2015 worden na een half jaar WW alle banen als passend gezien. Dat betekent dat je als werkzoekende na 6 maanden ook moet solliciteren op banen met een lager opleidings-, werk- en denkniveau. Als een werkgever jou wil aannemen, dan moet je dit werk, met het salaris dat hierbij hoort, accepteren. Dit geldt ook als de reistijd langer is dan je gewend bent of als het om werk gaat voor minder uren per week dan je gewend was.

Bij werken, vult WW inkomen aan

Vanaf 1 juli 2015 zal de WW het inkomen aanvullen als je als werkzoekende gaat werken voor een lager inkomen dan jouw WW-uitkering. Daarmee loont het altijd om vanuit een WW-uitkering weer aan het werk te gaan. Verdien je minder dan 87,5% van jouw WW-maandloon, dan houdt UWV 70% van jouw inkomsten in op jouw WW-uitkering. Dat betekent dat je 30% van jouw inkomsten mag houden. Als je meer dan 87,5% van jouw WW-maandloon verdient, dan eindigt het recht op WW.

Rekenvoorbeeld van UWV

Stel, je verdiende € 2000,- per maand voordat je werkloos werd. Jouw WW-uitkering is 70% van dat maandloon van € 2000,-. Dat is € 1400. Stel je gaat weer aan het werk en je verdient € 1000,- per maand. Deze inkomsten worden afgetrokken van jouw maandloon waarop jouw uitkering werd berekend. Dus: € 2000 – € 1000. Jouw uitkering wordt dan 70% van € 1000,-, dus € 700,-. Het totale inkomen wordt dan: € 1000 + € 700 = € 1700. Dat is € 300 meer dan wanneer je niet aan het werk was gegaan.

Andere berekening dagloon

De berekening van het dagloon van de WW-uitkering verandert. Het dagloon is de basis voor de berekening van jouw WW-uitkering. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de WW-uitkering.

WW uitkering

Voor het berekenen van jouw dagloon wordt vanaf 1 juli 2015 naar het SV-loon (sociale verzekeringsloon) gekeken. Dat is het loon, dat je verdiende in een periode van een jaar voordat je werkloos werd. Ook als je dit loon bij verschillende werkgevers hebt verdiend. Het SV-loon is het loon waarover je belastingen en sociale premies hebt betaald.

Het SV-loon kun je vinden op je loon- of salarisstrookje. Staat deze niet vermeld of kun je het niet vinden? Maak dan je eigen berekening. Om de berekening te maken heb je een aantal gegevens nodig. Het gaat daarbij om het bruto maandsalaris, je vakantietoeslag, je ploegentoeslag en je 13e maand of eindejaarsuitkering. Het totaal is het SV-loon.

Werkloos op of na 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 veranderen er nog meer zaken in de WW. Zo wordt de duur van de WW-uitkering korter. Volgens de regels die golden vóór 1 januari 2016 had je maximaal 38 maanden recht op een WW-uitkering. De maximale duur van de WW wordt vanaf 1 januari 2016 korter. Dit gaat in stappen. Ieder kwartaal gaat er een maand vanaf. Vanaf 1 april 2019 bestaat er dan nog maximaal recht op 24 maanden WW-uitkering.

Werkgevers kunnen de WW-uitkering wel aanvullen tot maximaal 38 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen dit afspreken in de CAO.

De opbouw van de WW-rechten verandert

Als je werkt, bouw je WW-rechten op. De eerste 10 jaar krijg je voor elk gewerkt jaar een maand WW-recht. Als je na 10 jaar werken, werkloos raakt, heb je recht op maximaal 10 maanden WW-uitkering.

Na 10 jaar komt er voor ieder jaar dat je werkt een halve maand uitkering bij. Werk je bijvoorbeeld 16 jaar, dan heb je recht op 10 x 1 maand + 6 x ½ maand = 13 maanden WW-uitkering. WW-rechten die je hebt opgebouwd vóór 1 januari 2016, blijven tellen voor 1 maand.

Slot

Zelf commentaar of vragen naar aanleiding van deze blog? Reactie is welkom!

Nalezen wat het ministerie aan voorlichting geeft: factsheet WW.

Heb je een onderwerp, dat je graag behandeld zou willen zien in een blog? Laat het weten.

Schroom niet om deze blog te delen op de verschillende sociale media.

share

Door Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen

Mijn missie is om ondernemers te helpen om bij hun contractuele relaties, hun juridische risico’s, in weinig tijd en met lage kosten, af te dekken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen begint met zelf de zaken op orde te hebben.

De insteek is om voordat er pijn of erger ontstaat hulp te bieden.
Ik hou van orde. Ik creëer, ongeacht de chaos, een structuur. Dit helpt mij, maar ook degenen die ik help.

24 reacties op “Veranderingen WW per 1-7-2015”

Beste meneer/ mevrouw,

Een vraag. In de tekst staat dat het altijd loont om van een WW uitkering aan het werk te gaan. Dit komt Door de aanvulling die wordt verklaard met een helder rekenvoorbeeld. Echter staat ook in de tekst dat er geen aanvulling is bij een nieuwe baan hebt die hoger is dan 87,5 procent van het WW loon. Dan ga je er toch op achteruit?

W. Verhaak

Like

Sluit me aan bij de vraag van W.Verhaak.
Vraag 2
ik werk nu 28’uur, vanwege reorganisatie kom ik waarschijnlijk in de ww. Naast mijn huidige baan doe ik af en toe freelance werk. Ca 3 uur per maand en in ca 3 a 4 maanden per jaar. Worden die inkomsten verrekend? Lijkt me niet omdat ik dat nu ook al doe?

Like

Beste W. Verhaak, dank voor je vraag.
Ik neem het UWV voorbeeld, dat er 2000 euro maandloon is. Dan is 87,5% € 1750,-. Dat wil dus zeggen, dat als er minder dan €1750,- euro wordt verdiend het altijd loont om te werken, want een gedeelte van wat je verdient mag je houden bovenop de uitkering. Dit ondanks dat je dit eventueel doet bij 40 uur werken.
De uitkering is zonder werken €1400,-. Dat wil zeggen bij deze methode wordt het gestimuleerd om te gaan werken, door niet meteen alles te korten op de WW uitkering. Dat was eerst wel zo en dan was het alleen zinvol om te gaan werken als je meteen meer ging verdienen dan €1400,-. Dat er natuurlijk wel een verschil blijft bestaan tussen de €2000,- en €1750,- en dat dit verschil niet wordt gedekt door de WW, klopt. De WW dekte dat niet en doet dat nu ook niet, bij niet werken krijgt men 70% van €2000,-, dus dat is niet veranderd. Dat wil echter niet zeggen, dat je er op achteruit gaat, want de basis is €1400,- en minder wordt het niet. Ik hoop, dat hiermee je vraag is beantwoord.

Like

Beste Gerna, dank voor je vraag.
Voor wat betreft de aansluiting op de vraag van W. Verhaak, zie daar het antwoord.
Voor jouw eigen situatie, begrijp ik deze, dat je naast 28 uur in loondienst je ook nog ongeveer 3 uur per maand als freelancer (dus niet in loondienst?) werkzaam bent. Voor beantwoording van je vraag maakt het overigens niet veel uit of je als zelfstandige of in loondienst die werkzaamheden doet. Er zijn wel andere consequenties verbonden aan wel of niet in loondienst werkzaamheden verrichten en (gedeeltelijk) verlies werknemerschap, maar dat voert hier even te ver.
Stel dat je werkloos wordt uit die 28 uur. Dan wordt je uitkering bepaald door dit dienstverband en krijg je op basis daarvan je uitkering. Omdat je al andere werkzaamheden ernaast deed, worden deze werkzaamheden buiten beschouwing gelaten bij het vaststellen van je uitkering en bij eventuele inkomsten(korting). Let wel op, dat je de werkzaamheden meldt bij de aanvraag van de uitkering en dat bij uitbreiding van de werkzaamheden dit wel tot een korting kan leiden. Ik hoop je vraag hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Like

Het verhaal klopt niet helemaal van het korten. Ik werkte ergens 8 uur per week en ergens 24 uur. Bij de baan van 8 uur werd ik werkeloos, maar ik kreeg er geen ww over.

Ik werd niet economisch werkeloos geacht. Heb wel mijn premies afgedragen bij deze baan en ging er door het verlies van deze baan 500 euro bruto op achteruit.

Momenteel ben ik werkeloos van beide banen en heb voor 12 uur weer werk gevonden. Voor mij loont het nu echt minimaal om weer te werken voor deze 12 uur.

In verhouding tot mijn uitkeringssituatie ga ik er 75 euro netto op vooruit. Het werken bij uitkeringssituatie loont bij mij dus echt niet! Ook zou ik bij thuis blijven geen kosten hebben voor de kinderopvang. Deze heb ik nu wel!

Like

Beste Angelique, dank voor je reactie.
Voor de WW is het zo, dat het voor het in aanmerking komen voor een uitkering je uren verliest, die verzekerd zijn, dat wil zeggen die je als werknemer werkte (je geeft aan dat dat zo was). Vervolgens wordt voor het bepalen van je recht op een uitkering bekeken of je een relevant arbeidsurenverlies hebt. Relevant wil zeggen, dat je per week meer dan vijf uren of meer dan de helft van het aantal uren wat je werkte in een week verloor. Voor de berekening van het arbeidsurenverlies wordt gekeken naar het verschil tussen het aantal uren waarin de werknemer in de 26 weken voorafgaand aan het verlies gemiddeld per week werkte.
Je geeft aan dat je 8 uur verloor. Dat is meer dan vijf uur. Dan is er een andere reden waarom dit verlies niet als relevant wordt aangemerkt. Zoals hiervoor aangegeven kunnen daarvoor twee redenen zijn. De vraag is welke aan de orde is. Zonder nadere gegevens kan ik dat niet aangeven. Er kan natuurlijk ook een fout gemaakt zijn, maar ook dat kan ik niet beoordelen zonder nadere gegevens. UWV dient wel aangegeven te hebben waarom je niet aanmerking komt voor een uitkering.
Je commentaar kan ik dan ook niet goed beantwoorden, want het verhaal ziet op wel verzekerde en wel tot een recht (relevant arbeidsurenverlies leidende situatie). Dat de kosten voor kinderopvang niet gecompenseerd worden is natuurlijk duidelijk. Je kunt daarvan ook zeggen, dat als je wel gewerkt zou hebben en dus niet werkloos geworden zou zijn, dat je deze kosten ook gehad zou hebben.
Ik hoop je hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Like

Wat zijn de gevolgen als ik per ongeluk mijn sv loon verkeerd heb ingevuld/doorgeven middels de inkomstenopgave? Ik zie nergens waar ik de reeds verstuurde inmomstenopgave kan wijzigen.

Like

Beste Nick, dank voor je vraag. Op de site van UWV kun je de formulieren terugvinden waarmee je standaard je gegevens kunt doorgeven: http://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/
Heb je per ongeluk de verkeerde gegevens doorgegeven, dan adviseer ik je om contact op te nemen met UWV, dat kan door een melding te doen in de werkmap, dan neemt een medewerker van UWV als het goed is contact met je op of anders kun je bellen met de klantenservice via telefoonnummer: 0900 – 92 94 .
Ik hoop je hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Like

Beste,

Ik zit sinds 11 augustus zonder werk. Had een fulltime baan van 40 uur.
Stel dat ik een baan voor 24 uur aanneem… Moet ik dan de loonheffing bij UWV-WW aanpassen? Als dat zo is dan ontvang ik veel minder dan de uitkering is. Wetend dat in april de loonheffing weer terug kan vragen maar daar ben ik nu niet meegeholpen.
Kortom weet u of de Loonheffing aangepast moet worden?

Like

Beste Marieke, een late reactie. Je vraag heeft betrekking op de loonheffing door UWV. UWV houdt zo wie zo de heffingen in over de uitkering. Als je gaat werken en doorgeeft aan UWV, zal UWV ook de heffing aanpassen. Dat is in het algemeen gebaseerd op het hoge tarief. Dat kan bij de aangifte het jaar erop leiden tot een teveel betaalde loonheffing, maar incidenteel ook te weinig. Neem daarover contact op met UWV en/of Belastingdienst

Like

Ik heb nog een vraag over die 87,5% regel. De situatie is als volgt bij mij: ik ontvang een ww uitkering op basis van 40 uur. Nu heb ik een super baan gevonden -meer dan een half jaar werkeloos- voor 24 uur in de week en met hetzelfde bruto salaris waarop mijn uitkering is gebaseerd. Theoretisch heb ik recht op aanvulling. MAAR ik ben super tevreden bij mijn nieuwe werkgever, tevens is mijn privé sfeer verandert en is het voor mij -en mijn gezin- beter om parttime te werken. Ik wil af zien van die aanvulling. En dus ook niet verder solliciteren maar wel met behoud van mijn arbeidsverleden. Is dit ook mogelijk? Ik kan het nergens terugvinden.

Like

Beste anonieme schrijver.
De structuur is in feite, dat je uitkering gebaseerd is op een beschikbaarheid van 40 uur. Dat wil zeggen, dat als je 24 uur gaat werken, je nog voor 16 uur beschikbaar zou moeten zijn. Inderdaad zou je dan in feite recht hebben op een equivalent van de nog niet ingevulde uren (16) en dus nog werkloosheid van die omvang. Ik begrijp je vraag zo, dat je eigenlijk af wilt van die band met UWV en dus het stempel van werkloos. Ik juich dat toe omdat je hierdoor zelf de regie weer terug hebt over je status (geen werkloze meer) en dus ook geen druk meer van UWV hoeft te ervaren.
Consequentie daarvan is wel, dat je in feite voor de beslissing staat om je beschikbaarheid terug te brengen tot 24 uur, waardoor er geen werkloosheid meer resteert. Je arbeidsverleden blijft gewoon in tact. Wel is het zo, dat als je werkloos wordt uit deze baan (hopen we natuurlijk niet) dat je je beschikbaarheid hebt beperkt tot de uren waarvoor je werkt bij deze werkgever. Dat wil zeggen, dat een uitkering dan qua uren gebaseerd wordt op dit aantal uren. ook overigens op die verdiensten, dus je dagloon wordt hoger. Met andere woorden je arbeidsverleden qua duur blijft bestaan, maar niet qua omvang. De omvang (mits je langer dan een half jaar deze hebt teruggebracht naar 24 uur) wordt als het ware beperkt tot 24 uur.
Ik hoop hiermee je vraag beantwoord te hebben.

Like

Hallo, Ik vraag mij af wat er precies verstaan wordt onder ‘inkomsten’. Als je vanaf 1 december 2016 werkloos bent, maar je krijgt in die maand wel een eindejaarsuitkering (gebaseerd op de periode van 1 januari tot 30 november 2016) uitgekeerd, heb je dan nog recht op een ww uitkering in diezelfde maand? In principe heb je niet gewerkt en dus geen loon uit arbeid, aan de andere kant wordt er wel een bedrag op je rekening gestort.

Like

Beste Vraag! en dus vragensteller, je vraag is wat blijven liggen, dus misschien al overbodig te antwoorden, waarvoor dan excuses. Voor de werkloosheidswet is relevant of er sprake is van intreden van werkloosheid en dat is gekoppeld aan het verlies aan arbeid (relevant arbeidsurenverlies) en het verlies van betaling voor de verloren uren. Hiernaast dient men beschikbaar te zijn voor arbeid. De eindejaarsuitkering wordt niet gezien als een betaling voor de (verloren) uren. Het gaat immers om een betaling (als bonus) voor al eerder verrichtte werkzaamheden.
Hoop je vraag hiermee beantwoord te hebben.

Like

Hoi,

Ik heb een vraagje na het lezen van deze informatie.
Ik heb een uitkering sinds 1feb 2015.
Nu heb ik een contract getekend bij een bedrijf welke ingaat op 1april 2017.
Ik heb een vierwekelijkse uitkering. De laatste periode loopt tot 3 april (op woensdag 5april wordt er uitbetaald).
Nu vraagt uwv om het contract omdat ze mijn loon willen verrekenen met uitkering.
Waarom is dat? Waarom stoppen ze mijn uitkering niet gewoon op 31 januari?

Groeten
Frank

Like

Dag Frank, dank voor je vraag. De nieuwe systematiek van de WW is, dat je inkomsten worden gekort. Daarom vragen ze naar je contract en dus in feite ook naar je verdiensten. Zie het artikel over de methode van korting.
Voor wat betreft het beëindigen van je recht: dat kan aan de orde zijn per de datum van ingang van je nieuwe contract. Voorwaarde is dat er geen werkloosheid resteert (dus hetzelfde aantal uren werken als wat je deed voor je werkloosheid). Beëindigen per 31-1 begrijp ik niet helemaal. Als het goed is was je toen nog werkloos en eindigt die pas per datum nieuwe contract.
Hoop je vraag hiermee beantwoord te hebben.
Vriendelijke groet.

Like

Ik krijg de 87.55% regeling, en werk naar tevredenheid full time. Toch moet ik weer 4 sollicitaties per maand doen. Dus eigenlijk wil men bij het UWV dat ik een andere baan ga zoeken.
Ik heb meer dan 20 jaar arbeid verleden en ben nooit eerder werkloos geweest.
Vraag 1, hoe lang krijg ik deze regeling? (Ik zal de komende jaren zeker niet boven de 87,5% grens komen)
Vraag 2, als ik tot het einde van de periode gebruik maak van de regeling en snel daarna word ik weer werkloos, krijg ik dan weer een volledige WW uitkering? Zo ja, weer voor 24 maanden?
Vraag 3, stel ik verzuim de plichten om de aanvullende uitkering te ontvangen heeft dat behalve het niet ontvangen van de uitkering nog andere consequenties?

Groet,

Fred.

Like

Sorry, vergeet ik nog. Ik verdien weliswaar minder dan met mijn vorige werk maar netto ruim meer dan de maximale WW uitkering, is het dan niet raar dat ik nu toch een aanvulling krijg?

Like

Dag Fred, dank voor je vraag.
Allereerst, alhoewel je daar niet naar vraagt, merk ik op, dat je aan de verplichtingen van de WW (zoals solliciteren) moet voldoen, zolang je recht op een uitkering hebt. Dus als je nog werkloos bent, dien je hieraan te voldoen. Ten aanzien van je vragen:
1. De ‘regeling’ is een nieuwe manier van korten van inkomsten. Deze kan dus gedurende de hele looptijd van de WW aan de orde zijn (als er niets veranderd).
2. Je vraag ziet er eigenlijk op de vraag of je een nieuw recht opbouwt. In feite bouw je met je nieuwe werk weer een nieuw recht op. Dat is alleen qua rechten qua hoogte wel lager, dan je oude recht. In principe qua duur ook, want daarvoor gelden nieuwe regels (zie ook WW wijzigingen per 1 januari 2016).
3. Als je bedoeld, dat je niet aan de verplichtingen van de WW voldoet (zoals solliciteren), kan dat inhouden, dat je geen recht op uitkering meer hebt, zoals je al aangeeft. Voor opbouw van rechten niet.
Hoop je vragen hiermee beantwoord te hebben.
Vriendelijke groet.

Like

Nogmaals dag Fred en dank voor de vraag.
Kijk even naar het rekenvoorbeeld, wat ik van UWV heb overgenomen in de blog. Lees dan in de plaats van €1000,- verdienen, €1500,- verdienen: Stel, je verdiende € 2000,- per maand voordat je werkloos werd. Jouw WW-uitkering is 70% van dat maandloon van € 2000,-. Dat is € 1400. Stel je gaat weer aan het werk en je verdient € 1500,- per maand. Deze inkomsten worden afgetrokken van jouw maandloon waarop jouw uitkering werd berekend. Dus: € 2000 – € 1500. Jouw uitkering wordt dan 70% van € 500,-, dus € 350,-. Het totale inkomen wordt dan: € 1500 + € 350 = € 1850.
Misschien raar, maar niet verkeerd.
Vriendelijke groet.

Like

Dank voor het antwoord, maar nu even een ander voorbeeld ter verduidelijking;

Uitkering is maximaal 2900.79 Bruto
Stel ik verdiende 6.800 Bruto
Stel nu verdien ik 4.800 Bruto en werk 40 uur per week

Dan zit ik toch nog in de WW, waarom?
En waarom krijg ik dan toch een aanvulling ca 1200 Bruto?

Like

Nog een vraag over die 87,5% regel. Hoe lang achter elkaar moeten mijn extra inkomsten boven die 87,5% liggen om geen recht meer te hebben op WW? En wordt er gekeken hoe die inkomsten zijn samengesteld of gaat het alleen om de hoogte van het SV loon? Bijvoorbeeld, stel dat mijn vaste salaris lager blijft maar ik heb vakantiegeld en overwerk zodat ik alsnog een aantal maanden achter elkaar boven de norm kom?

Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.