Categorieën
Archief

Recht op IOAW

Wat is een IOAW-uitkering en voor wie is die bedoeld?

Een IOAW-uitkering ontvang je op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). De  IOAW-uitkering is bedoeld voor degene die onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Voor de IOAW telt het inkomen van de partner ook mee. Het inkomen van kinderen telt niet mee.

Wanneer kom je in aanmerking voor een IOAW-uitkering?

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet  aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • je bent op of na je 50e jaar werkloos geworden, maar je hebt nog niet de AOW-leeftijd. Je kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
  • je hebt op of na je 50e recht gekregen op een WGA-uitkering (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Deze WGA-uitkering is gestopt omdat bij herkeuring werd vastgesteld, dat je voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
  • je bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En je had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

Als je recht op een IOAW-uitkering hebt, dan houdt je deze tot jouw AOW-leeftijd, als je aan de voorwaarden voldoet.

Aanvragen IOAW-uitkering

De aanvraag wordt gedaan bij UWV, maar de beoordeling of recht op een uitkering hebt wordt door je eigen gemeente gedaan. Deze controleert of aan de voorwaarden wordt voldaan en beslist of je een IOAW-uitkering krijgt. De hoogte van de uitkering is vergelijkbaar met de IOW, maar een groot struikelblok is het hier wel meerekenen van het inkomen van de partner.

Geen recht (meer) op IOAW-uitkering

Je hebt geen recht (meer) op een IOAW-uitkering als je:
• niet meer in Nederland woont, tenzij je in het buitenland meewerkt aan activiteiten die bijdragen aan jouw inschakeling op de arbeidsmarkt
• illegaal bent
• gedetineerd bent
• de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt

Kostendelersnorm

De IOAW wordt in geval van een echtgenoot/partner, die eveneens geen inkomen heeft aan beide partners betaald. Dat wil zeggen dat ieder voor de helft in aanmerking komt voor de IOAW uitkering.

Per 1 juli 2015 wordt in de IOAW de kostendelersnorm ingevoerd. Woon je samen met 1 of meer anderen, dan je echtgenoot/partner? Dan wordt aangenomen, dat je de kosten voor levensonderhoud met elkaar kan delen. Daarom gaat de uitkering dan naar 50%. Het maakt niet uit met hoeveel personen je samenwoont.

De kostendelersnorm geldt niet als je samenwoont met:
• studenten;
• commerciële relaties;
• jongeren tot 21 jaar.

Door Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen

Mijn missie is om ondernemers te helpen om bij hun contractuele relaties, hun juridische risico’s, in weinig tijd en met lage kosten, af te dekken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen begint met zelf de zaken op orde te hebben.

De insteek is om voordat er pijn of erger ontstaat hulp te bieden.
Ik hou van orde. Ik creëer, ongeacht de chaos, een structuur. Dit helpt mij, maar ook degenen die ik help.