Categorieën
Archief

Recht op WIA

Wat is een WIA-uitkering en voor wie is die bedoeld?

WIA is de afkorting voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Als je langdurig ziek bent, als werknemer dan kom je mogelijk in aanmerking voor een WIA uitkering.

Je werkgever betaald tijdens ziekte de eerste twee jaar (een deel van) je loon door. Kun je na twee jaar nog steeds niet of minder werken? Dan kun je een WIA-uitkering aanvragen bij UWV.

Hoe werkt de WIA

De WIA gaat uit van wat je nog wel kunt. De WIA maakt onderscheid tussen twee groepen mensen:

  • Je kunt helemaal niet meer werken. Je bent dan volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Dan val je onder de regeling Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA).
  • Je kunt gedeeltelijk of over een tijdje wel werken. Je bent dan gedeeltelijk of volledig arbeidsgeschikt, maar niet voor altijd. Dan val je onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

 

De idee van de structuur van de WIA wetgeving is, dat je zo veel als mogelijk aan de slag moet, ondanks beperkingen. Dit vanuit de idee, dat werken invalidering voorkomt.

Aanvraag  en hoogte WIA uitkering

Een WIA-uitkering vraag je aan bij UWV. Zodra je dat hebt gedaan word je uitgenodigd om met een arts van het UWV een gesprek te hebben over je beperkingen. De arts stelt vast wat je problemen zijn. Ook brengt de arts in kaart wat je nog wel kunt en wat niet. Afhankelijk van zijn oordeel, vindt meestal nog een gesprek met een arbeidsdeskundige plaats. De arbeidsdeskundige bekijkt welk werk, gegeven de beperkingen die je hebt en die door de verzekeringsarts zijn aangegeven, nog kunt doen. Dat wat je daarmee kunt verdienen bepaalt de mate van arbeids(on)geschiktheid.

Aan de hand van de mate van arbeids(on)geschikheid, uitgedrukt in procenten afgezet tegen datgene wat je verdiende in je oude functie, bepaald of je een WIA-uitkering krijgt. Ook bepaalt dit hoe hoog de uitkering dan is.

Zowel bij een IVA- als WGA-uitkering gaat je inkomen flink achteruit. Hoeveel? Dat hangt af van je persoonlijke omstandigheden.

IVA

Ben je door jouw ziekte volledig (minstens 80%) arbeidsongeschikt? Dan heb je recht op een IVA-uitkering volgens de WIA. IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten.

Een IVA-uitkering is bedoeld als inkomensbescherming tot aan de AOW. Omdat je niet meer kunt werken, hoef je ook niet te solliciteren. De IVA-uitkering is 75% van jouw laatstverdiende salaris. Er geldt wel een maximumdagloon, waar de uitkering op wordt afgetopt.

WGA

Ben je door jouw ziekte tijdelijk of gedeeltelijk (en ten minste 35%) arbeidsongeschikt? Dan heb je recht op een WGA uitkering volgens de WIA krijgen. WGA staat voor de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De regeling heeft als doel dat je zoveel mogelijk aan het werk blijft.

Er zijn 3 soorten WGA-uitkering:

  • loongerelateerd;
  • loonaanvullend;
  • vervolguitkering.

 

Meestal kom je eerst in aanmerking voor een loongerelateerde uitkering. Als je geen recht (meer) op een loongerelateerde uitkering hebt, dan kun je een loonaanvullende uitkering of een vervolguitkering krijgen. Welke uitkering je krijgt, hangt af van hoeveel je, naar het oordeel van UWV nog kunt werken. Verder is ook van belang hoeveel je in de praktijk nog werkt.

Voorwaarden loongerelateerde uitkering

Je kunt een loongerelateerde uitkering krijgen op de volgende voorwaarden:

  • je kunt door ziekte minder dan 65% van jouw oude loon verdienen;
  • je hebt 26 van de laatste 36 weken voordat je ziek werd, gewerkt.

 

Voorwaarden loonaanvullende uitkering of vervolguitkering

Heb je geen recht (meer) op een loongerelateerde uitkering en ben je tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt?  (Dit is hetzelfde als minder dan 65% van je oude loon kunnen verdienen.) Dan krijg je een aanvullende uitkering op jouw loon. Het uitgangspunt van de WIA is namelijk dat jouw inkomen altijd hoger is als je werkt. Hoeveel je verdient, bepaalt dan welke uitkering je krijgt:

  • je verdient ten minste 50% van wat uitvoeringsorganisatie UWV zegt dat je nog kunt verdienen: je krijgt een loonaanvullingsuitkering.
  • je verdient minder dan 50% van wat uitvoeringsorganisatie UWV zegt dat je nog kunt verdienen: u krijgt een vervolguitkering.

 

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan heb je geen recht op een uitkering volgens de WIA. In principe blijf je in dienst bij jouw werkgever. Bijvoorbeeld in een aangepaste functie. Als dit niet mogelijk is, kan jouw werkgever je ontslaan.

Er zijn speciale particuliere verzekeringen om de inkomens achteruitgang ten gevolge van arbeidsongeschiktheid goed te maken. Dit noemen we WIA-aanvullingsverzekeringen, die wel afgesloten moeten zijn voordat de ziekte intrad, waar later de (langdurige) arbeidsongeschiktheid uit voort komt.

 

Door Juridisch Eerste Hulp Bij Ondernemen

Mijn missie is om ondernemers te helpen om bij hun contractuele relaties, hun juridische risico’s, in weinig tijd en met lage kosten, af te dekken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen begint met zelf de zaken op orde te hebben.

De insteek is om voordat er pijn of erger ontstaat hulp te bieden.
Ik hou van orde. Ik creëer, ongeacht de chaos, een structuur. Dit helpt mij, maar ook degenen die ik help.